Các bước để Tư vấn Thành lập Công Ty tại TP Hà Nội

Thương Mại Dịch Vụ tư vấn thành lập Công Ty tại Hà Nội được thực hiện theo tiến trình & phương pháp chung. Được áp dụng với tất cả những loại hình Doanh Nghiệp như: Công Ty cổ phần, Doanh Nghiệp TNHH, Công Ty hợp danh, Công Ty tư nhân... & bao gồm cả Công Ty trong nước và Doanh Nghiệp có vốn thế giới.

tiến độ Thành lập Doanh Nghiệp tại BRAVOLAW tiến hành như sau:

Bước 1: tích lũy thông tin, yêu cầu thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp của người tiêu dùng và support sơ bộ

a) đảm nhận thông tin khởi đầu người mua phân phối bao gồm:

+ mô hình Công Ty dự tính thành lập;
+ Tên & Showroom đại bản doanh chính Công Ty dự định thành lập;
+ Ngành nghề, mục tiêu buôn bán, mục đích dự án công trình góp vốn đầu tư của người tiêu dùng (ngành nghề kinh doanh, mục đích dự án công trình góp vốn đầu tư ý định đăng ký);
+ Vốn góp vốn đầu tư buôn bán, mức vốn điều lệ dự định đăng ký;
+ thông báo của sáng lập viên (thành viên/cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn…)
+ các thông tin khác tương quan đến yếu tố Thành lập Doanh Nghiệp.

b) xử lý thông tin, tư vấn sơ bộ về điều kiện & nhu yếu sửa đổi (nếu có):

BRAVOLAW địa thế căn cứ vào thông tin người tiêu dùng đáp ứng và những quy chế lao lý tương quan (điều kiện về đặt tên Doanh Nghiệp, đại bản doanh Doanh Nghiệp, lĩnh vực buôn bán, điều kiện kèm theo về thành viên/cổ đông sáng lập…) nhằm nghiên cứu & xu thế người tiêu dùng lựa chọn cho hợp với yêu cầu đã đưa ra & tuân thủ quy chế luật pháp, chi tiết như sau:

+ dựa trên quy chế lao lý Luật BRAVOLAW phân tích, đánh giá quy định và điều kiện Ra đời đối với từng mô hình Doanh Nghiệp (công ty cổ phần, Công Ty TNHH MTV, Doanh Nghiệp TNHH 2 cá thể trở lên, Công Ty TNHH Tư Nhân ….) & căn cứ vào điều kiện kèm theo Lúc Này của người mua nhằm tư vấn cho người mua chọn lựa mô hình Công Ty phù hợp;
+ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về kiểu cách đặt tên Doanh Nghiệp cho phù hợp với quy định điều khoản về điều kiện kèm theo về tên Doanh Nghiệp như: quy chế về cấm đặt tên trong Doanh Nghiệp, quy chế về tên trùng và tên rất dễ gây nên nhầm lẫn, quy chế về tên Công Ty bằng tiếng nước ngoài…
+ tư vấn cho người mua quy định pháp luật về Showroom trụ sở chính Doanh Nghiệp, điều kiện kèm theo về trụ sở chính và những vấn đề tương quan đến vốn đầu tư/vốn điều lệ (mức vốn điều lệ, điều kiện kèm theo về vốn, những hình thức tăng giảm vốn, mức/bậc thuế môn bài khớp ứng …);
+ hỗ trợ tư vấn pháp luật về ngành nghề, mục đích buôn bán cho người tiêu dùng. dựa trên dự thảo ngành nghề người tiêu dùng cung cấp Luật BRAVOLAW tư vấn các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo, ngành nghề cấm kinh doanh… nhằm cùng theo với khách hàng lựa chọn ngành nghề, mục đích phù hợp & chuẩn hóa ngành nghề buôn bán theo quy chế điều khoản.

đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài thì ngoài các nội dung trên ngành nghề, mục tiêu dự án được phân tích chi tiết về ngành nghề, mục đích dự án thuộc điều kiện thẩm tra hay không thẩm tra, tiêu giảm hay là không giảm bớt, support về biểu thuế xuất nhập khẩu, và biểu cam đoan WTO… nhằm mục tiêu hỗ trợ tư vấn cho người mua chọn lựa ngành nghề kinh doanh phù hợp.

+ Luật BRAVOLAW hỗ trợ tư vấn các quy chế pháp luật về sáng lập viên, cổ đông Công Ty, chủ sở hữu công ty…, như điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh, thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp, điều kiện với CĐT nước ngoài…
+ hỗ trợ tư vấn các quy chế khác khác tương quan đến yếu tố Ra đời Công Ty cho đối với trường hợp thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp trong nước và Doanh Nghiệp có vốn nước ngoài, nhằm mục đích tư vấn và định hướng cho người mua có chọn lựa Thành lập Doanh Nghiệp hợp với quy chế điều khoản & đảm bảo mục đích thành lập và hoạt động trước đó.

Bước 2: Soạn thảo & thành lập hồ sơ ĐK Thành lập Công Ty, ĐK dự án công trình đầu tư:

sau lúc tích lũy thông tin và hỗ trợ tư vấn cho người tiêu dùng để gia công rõ và chọn lựa cho hợp với mục đích của người mua & hợp với quy chế điều khoản hiện hành, Luật BRAVOLAW thực hiện soạn thảo & thành lập hồ sơ pháp luật, chi tiết cụ thể như sau:

+ hoàn thiện Giấy ý kiến đề nghị đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;
+ xây dựng Dự thảo Điều lệ Công Ty
+ thành lập list thành viên/Cổ đông sáng lập…;
+ Soạn thảo những ra quyết định bổ nhiệm, biên bản họp, quyết định chủ nắm giữ (nếu cần thiết);
+ Soạn thảo HĐ liên doanh, hợp đồng nguyên lý thuê nhà xưởng & những sách vở khác đối với chủ đầu tư dự án nước ngoài;
+ nhiều chủng loại sách vở và giấy tờ khác liên quan theo quy định.

Bước 3: triển khai liên hệ tới cơ quan tính năng có thẩm quyền nhằm xúc tiến giấy tờ thủ tục theo ủy quyền:

sau lúc triển khai xong các việc làm tại bước 2 và tổng hợp vừa đủ hồ sơ theo nhu cầu, Luật BRAVOLAW tiến hành:

+ đại diện thay mặt cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phát đầu tư;
+ Theo dõi giai đoạn xử lý & thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh/Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;
+ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ ĐK khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu & Dấu công tycho Doanh Nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
+ triển khai giấy tờ thủ tục ĐK mã số thuế và tính năng xuất nhập khẩu cho Công Ty.

Bước 4: tương hỗ Công Ty sau ra đời bao gồm:

+ thành lập hồ sơ pháp lý sau thành lập cho doanh nghiệp;
+ đáp ứng văn bản luật pháp theo yêu cầu;
+ chỉ dẫn và tương hỗ các yếu tố tương quan đến Thuế & Kế toán trong thời hạn đầu sau Ra đời Doanh Nghiệp.
+ tư vấn luật pháp về sở hữu trí tuệ & giai đoạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, ĐK logo, nhãn hiệu...
+ tư vấn lao lý về Doanh Nghiệp không lấy phí qua điện thoại thông minh.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »