Cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hải Dương

Bravolaw cung ứng dịch vụ theo gói thành lập Công Ty tại Hải Dương '"nhanh gọn, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí nhất" .Công ty cổ phần hỗ trợ tư vấn góp vốn đầu tư & sở hữu trí tuệ Bravolaw cam đoan hỗ trợ tư vấn và thay mặt đại diện cho khách hàng trong những việc xúc tiến thủ tục ĐK kinh doanh - ra đời Công Ty tại địa phận Thành Phố Hải Dương bao gồm:

tư vấn quy định của luật pháp đối với các loại hình Công Ty
- tư vấn mô hình Doanh Nghiệp hợp với mục tiêu kinh doanh của Doanh Nghiệp (Công ty TNHH 1 Thành Viên, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 cá thể trở lên; CTCP, Công Ty Hợp danh, Công Ty tư nhân…)
- support chọn lựa ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty;
- support chọn và đặt tên công ty;
- tư vấn về đại bản doanh công ty;
- support về địa điểm kinh doanh nếu Doanh Nghiệp muốn buôn bán ngoài trụ sở đăng ký hoạt động;
- support quyền & nhiệm vụ của các bên tương quan trong HDQT, cộng đồng cá thể, người thay mặt đại diện theo luật pháp công ty;
- support các dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ thủ tục pháp luật Công Ty thiết yếu phải sẵn sàng chuẩn bị để bắt đầu triển khai chuyển động kinh doanh;
- support việc góp vốn, tỉ lệ góp vốn, các mức thuế liên quan đến vốn điều lệ công ty;
- tư vấn mô hình, các chức vụ cai quản, cơ cấu tổ chức công ty;
- hỗ trợ tư vấn phương thức chuyển động, điều hành và quản lý công ty;
- hỗ trợ tư vấn về các quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty;
- support về quyền và nghĩa vụ của những cổ đông, cá thể công ty;
- hỗ trợ tư vấn về biện pháp chia lệch giá & xử lý những nhiệm vụ phát sinh.

2.Hoàn thiện hồ sơ đăng ký Doanh Nghiệp tại địa phận Thành Phố Hải Dương gồm có

- Hồ sơ thành lập Công Ty cổ phần tại Hải Dương;
- Hồ sơ ra đời Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên tại Hải Dương;
- Hồ sơ ra đời Công Ty TNHH hai thành viên tại Hải Dương;
- Hồ sơ Ra đời Công Ty hợp danh tại Hải Dương;
- Hồ sơ ra đời Doanh Nghiệp TNHH Tư Nhân tại Hải Dương;
- Hồ sơ thành lập và hoạt động & đăng ký buôn bán hộ kinh doanh thành viên tại Hải Dương;
- Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kèm theo buôn bán.
* các sách vở, dữ liệu cơ bản của cục hồ sơ
- Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh;
- list cá thể (đối với Công Ty TNHH và Công Ty hợp danh)/danh sách cổ đông riêng với CTCP);
- Dự thảo điều lệ công ty;
- Bản sao CMND của người đại diện thay mặt theo pháp luật, những cá thể hoặc cổ đông công ty;
- các tài liệu, sách vở liên quan khác.

3. cam đoan sau ra đời

- sau lúc hoàn thiện hồ sơ ĐK thành lập Công Ty, Bravolaw sẽ làm đại diện cho người tiêu dùng, thực thi nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch & đầu tư Hải Dương;
- thực thi nộp hồ sơ ĐK khắc dấu, làm giấy tờ thủ tục thuế cho khách hàng;
- Kết thúc giai đoạn, trao trả tất cả tác dụng cho khách hàng : Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh, con dấu & các sách vở khác có liên quan;
- hỗ trợ tư vấn sau thành lập, các hoat động cai trị Công Ty. Bao gồm: Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh Nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, những biểu mẫu tương quan khi có nhu cầu của khách hàng);Cung cấp văn bản điều khoản có liên quan theo yêu cầu; hướng dẫn các giấy tờ thủ tục trước lúc chuyển động tại trụ sở công ty;
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay trong khi các bạn có phát minh kinh doanh

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »